-->

myBIOME - funkcionalna analiza crijevnog mikrobioma

Riječ je o jedinom testu koji se temelji na metagenomskoj analizi svi gena bakterija koje se nalaze u crijevima.

Što je myBIOME?

myBIOME je test metagenomskog sekvenciranja koji omogućuje detaljno i objektivno ispitivanje crijevnog mikrobioma koji daje detaljne informacije o mikroorganizmima u crijevima, njihovoj funkciji i učinku na zdravlje te kako ostvariti ravnotežu personaliziranim preporukama za prehranu.

U okviru testa myBIOME provodi se analiza mikrobioma crijeva metagenomskim sekvenciranjem. Pomoću tehnologije sekvenciranja nove generacije (engl. „Next-Generation Sequencing”, NGS) sekvencira se cjelokupan genetski materijal (DNK) crijevne mikroflore. Analiza omogućuje skupno ispitivanje genoma i utvrđivanje sekvenci svih mikroorganizama koji čine crijevni ekosustav.

Koje su prednosti myBIOME testa?

U usporedbi s uobičajenim studijama mikrobiote temeljene na analizi gena 16S rRNK, myBIOME omogućuje otkrivanje svih gena prisutnih u mikroorganizmima u uzorku zahvaljujući tehnikama metagenomskog sekvenciranja, čime se izbjegava pristranost pri amplifikaciji i omogućuje potpuno uzorkovanje svih gena prisutnih u organizmima(3).

Ta strategija omogućuje vrlo detaljnu analizu, u okviru koje dobivate informacije o svim prisutnim bakterijama do taksonomske razine vrste i soja, ali i o ostalim mikroorganizmima prisutnima u uzorku kao što su gljivice, arheje, kvasci i paraziti. Osim identifikacije, metagenomika omogućuje i karakterizaciju i kvantifikaciju funkcionalnih gena, čime dobivate informacije o funkcijama mikroorganizama prisutnih u uzorku. 

Uz myBIOME možete saznati informacije o mikrobnoj raznolikosti, važnim vrstama potencijalno koristnih ili patogenih bakterija, potencijalu probave, sastavu uzorka, mikrobnim metabolitima, eukariotskim mikroorganizmima i preporukama za prehranu. 

 

myBIOME
2.800,00 kn

 

SYNLAB HRVATSKA | Kraljevićeva ulica 24, 10000 Zagreb | Tel:01/2442-015 | e-mail: HR.info@synlab.com

 

Credits

Želimo biti sigurni da uživate pregledavati našu web stranicu i imate ugodno iskustvo. U tu svrhu, ova web stranica postavlja "kolačiće" na vaše računalo za prikupljanje podataka o vašoj upotrebi naše web stranice. Kliknite gumb ok da biste prihvatili upotrebu kolačića na ovoj web stranici.